Personale

Personale som du møder på klinikken.

HVEM ER VI?

Speciallæge i Øre- Næse- Halssygdomme;

Steen Friberg:

 • Uddannet Cand. Med i 1977 ved Københavns Universitet.
 • Uddannet Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme i 1984 ved Lunds Universitetssygehus og Kristianstad i Sverige.
 • Herefter vikarierende overlæge på Ystad Sygehus, Sverige, efterfulgt af flere år som praktiserende speciallæge i Tyskland.
 • Siden 2010 praktiserende speciallæge i Esbjerg.

Lars Gano:

 • Uddannet på Syddansk Universitet og er speciallæge i øre-næse-halssygdomme siden 2010.
 • Har under uddannelsen til speciallæge været ansat på øre-næse-hals-afdelingerne i Sønderborg, Vejle og Odense og i 2007 været ansat her på klinikken hos speciallægerne Knud Larsen og Asger Juul.
 • Har i perioden 2011-2018 været overlæge på øre-næse-hals afdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. De sidste par år som ledende overlæge.
 • Endvidere i 2010 boet og arbejdet i Nuuk og i kortere perioder af flere omgange arbejdet i byerne på Grønlands vestkyst.
 • Privat gift med Maria og sammen har de 4 drenge.

I forbindelse med operationer i fuld bedøvelse har vi besøg af;

Ebbe Rønholm:

 • Dr. Med. og Speciallæge i anæstesiologi.
 • Ebbe arbejder i klinikken på operationsdage og forestår bedøvelse af børn.

Desuden møder du i klinikken:

1 sygeplejerske: som varetager vaccination af allergipatienter, ørerens samt undersøgelser i forbindelse med udredning for svimmelhed. Desuden forestås assistance ved undersøgelser, operationer, høreprøver, priktest samt almindeligt klinikarbejde.

1 sekretær: som passer klinikkens skranke, modtager patienter i klinikken, skriver journaler og udsteder nye tider efter besøg hos lægen.

2 assistenter: forestår assistance ved undersøgelser, operationer, høreprøver, priktest samt almindeligt klinikarbejde.