Klinikkens arbejdsområder

Klinikkens arbejdsomåder

Hvad laver vi?

I klinikken varetager vi patienter med symptomer fra øre-, næse- og hals.

Vi modtager børn og voksne med sygdomme i ører, næse og hals, luftvejs- og mellemørebetændelser, allergisymptomer, svimmelhed, hørenedsættelse og tinnitus, søvnapnø og snorkeproblemer og meget andet.

Der udføres på alle patienter en lægelig undersøgelse og vurdering. Ved behov kan der suppleres med øvrige undersøgelser, som udføres af klinikkens øvrige personale.

Hos klinikkens sygeplejerske er det muligt at bestille tid til ørerens, uden behov for en ørelæge.

 

Vi tilbyder forskellige indgreb i klinikken:

 

Hvis du ønsker høreapparat

 Der er grundlæggende 2 muligheder for at få høreapparat:

  1. Offentlig høreklinik i Esbjerg, Sønderborg, Vejle og Odense 

Kræver henvisning fra ørelægen hvis du ikke tidligere har haft høreapparater. Høreapparatbehandlingen i det offentlige er altid gratis. Ventetiden kan ses på mitsygehusvalg.dk Har du tidligere haft høreapparat fra en offentlig høreklinik, og er der gået 4 år siden sidste høreapparatsbehandling, kan du blot kontakte den offentlige høreklinik.

2.    Købe høreapparatet med tilskud hos en af de private høreklinikker

Hvis det er første gang du skal have høreapparat og ønsker at få det offentlige tilskud kræves der en henvisning fra ørelægen. Henvisningen udleveres til dig hos ørelægen og du tager den blot med til den private høreklinik

Aktuelt (2019) er det offentlige tilskud 4129 kr for et apparat og 6502 for begge. Det er muligt at få yderligere tilskud fra Sygesikringen Danmark, Ældre Sagen og evt. kommunen. Den private høreklinik kan informere dig herom.

 

For begge muligheder gælder det at batterier, filtre, slanger og propper er gratis og at der er 4 års garanti. Ligesom du altid kan få gratis instruktion i apparatets brug, gratis afprøvning i en aftalt periode og gratis justering senere. Og det er altid muligt at kontakte Center for Hjælpemidler og Kommunikation  hvis der behov for vejledning eller andre hjælpemidler til hørehæmmede som teleslynge, forstærkertelefon, osv.

Ønsker du yderligere information kan du besøge høreforeningens eller sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du tidligere har fået høreapparat i en privat eller offentlig høreklinik skal der gå mindst 4 år før du kan få tilskud til et nyt.

 

Den private høreklinik Audiphoni i Esbjerg og Vejen er ejet af flere øre-næse-hals læger i Esbjerg, Hjerting og Vejen området. Speciallæge Lars Gano er medejer af høreklinikken Audiphoni Aps og har således økonomisk interesse i denne private hørekliniks drift.