Operationer i svælg og hals

Fjernelse af  børnepolypper

Reduktion af mandler

Mandlerne og børnepolypperne hjælper med at bekæmpe infektioner. Mandlerne sidder mellem ganebuerne ved indgangen til svælget, mens børnepolypperne, som også hedder svælgpolypper, sidder bag næsen øverst i svælget.

Hyppige, gentagne øvre luftvejsinfektioner menes at være en del af baggrunden til børnepolyppernes opståen og udvikling, men også arvelige og allergiske årsager menes at have betydning.

Generende børnepolypper findes oftest fra 1-årsalderen og frem til skolealderen. Symptomer på børnepolypper og/ eller forstørrede mandler er oftest, at luftpassagen lukker mere og mere til, og at vejrtrækningen derfor sker gennem åben mund. Der opstår en nasal, snøvlende stemme og en dårlig nattesøvn. Børnepolypperne kan også give anledning til gentagen eller vedvarende væske på mellemørerne hos børn.

Høs børn og voksne kan mandlerne give anledning til gentagne halsbetændelser. Hos voksne kan kroniske infektioner i mandlen give anledning til ildesmagende og -lugtende propper i selve mandlen. Hos nogle kan forstørrede mandler give anledning til forandret tale (kartoffeltale) og problemer ved fødeindtag.

Afhængig af generne vælger man ofte at fjerne eller reducere størrelsen på mandlerne og fjerne svælgpolypperne.

Selvom man fjerner mandler og børnepolypper bliver immunsystemet ikke svækket.

Vi klinikken tilbyder vi både fjernelse af børnepolypper og reduktion af mandler. Eventuelt i samme indgreb.

Hvis dit barn skal have fjernet børnepolypper og/ eller reduceret mandler, foregår dette i fuld narkose. Klinikken har tilknyttet en speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge), som kommer ca. 1 gang om ugen, hvor vi bedøver børn.

Før bedøvelse skal barnet FASTE 6 timer uden mad og mælk. Indtil 2 timer før mødetid i klinikken, må barnet drikke vand og klart saftevand.

Bedøvelsen foregår ved, at barnet sidder hos mor/far, mens narkoselægen lægger en maske for barnets næse og mund. Der gives først lattergas, som gør barnet afslappet, hvorefter der gives den gas, som barnet falder i søvn af. Under indgrebet venter forældrene på gangen.

Komplikationer efter fjernelse af børnepolypper og reduktion af mandler er, som ved andre indgreb, at der kan forekomme blødning. Det er normalt, at der kort efter operationen kommer en smule blod fra næse og mund, dette er ufarligt.

Skulle der efter hjemkomst komme kraftig næseblødning eller blodig opkast, kontaktes klinikken straks – og efter klinikkens åbningstid kontaktes ørelægen på det medgivne telefonnummer, eller Lægevagten/ Skadestuen.

Selve indgrebet tager ca. 10-20 min.

 

Tungebåndsklip

Tungebåndet er en lille streng under tungen og fæstner tungen til mundgulvet. Hos nogle er tungebåndet for stramt og kan forhindre at tungen kan bevæge sig frit. Hos babyer kan det betyde, at de har svært ved at amme, eller sutte på flaske. Det kan give moderen smerter eller sår på brystvorterne under amning.

Behandling af stramt læbe- eller tungebånd sker ved, at lægen ved et klip fjerner det overflødige væv, som forhindrer tungen i at bevæge sig frit. Det er hos de fleste et enkelt indgreb der kan foretages umiddelbar og uden narkose. Hos større børn og anbefales dog lokal eller fund bedøvelse. Dette bliver altid aftalt med lægen først og du skal ikke møde med dit (spæd-)barn til første samtale fastende.

Men hvis dit barn skal have klippet tungebåndet i fuld bedøvelse, foregår det ved en speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge), som kommer hos os ca. 1 gang om ugen.

Før bedøvelse skal barnet FASTE 6 timer uden mad og mælk. Indtil 2 timer før mødetid i klinikken, må barnet drikke vand og klart saftevand.

Bedøvelsen foregår ved, at barnet sidder hos mor/far, mens narkoselægen lægger en maske for barnets næse og mund. Der gives først lattergas, som gør barnet afslappet, hvorefter der gives den gas, som barnet falder i søvn af. Under indgrebet venter forældrene på gangen.

Selve indgrebet tager ca. 5-10 min.