Operationer på øre og trommehinde

Indlæggelse af dræn i trommehinden

Væskedannelse i mellemøret kan skyldes mange årsager. Hyppigst ses det hos børn med mellemørekatar, hvor der i forbindelse med en forkølelse sker en aflukning af øretrompeten (det eustatiske rør), som forbinder næsesvælget med øret.

Uanset årsag skaber aflukning af øretrompeten et undertryk i mellemøret, som kan give klapfornemmelse eller øresmerter og efter nogle timer dannes en tyndtflydende væske. Mellemørevæsken kan efter længere tid blive slimet og tyk og medføre at man får trykgener og nedsat hørelse. I nogle tilfælde kan det derfor blive nødvendigt at lægge et dræn og suge væsken væk for at bevare et normalt mellemøretryk.

Voksne kan få lagt dræn i lokal bedøvelse. Hvis dit barn skal have dræn i ørerne, foregår dette i fuld narkose. Klinikken har tilknyttet en speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge), som kommer ca. 1 gang om ugen, hvor vi bedøver de børn, som skal have dræn i ørerne.

Før bedøvelse skal barnet FASTE 6 timer uden mad og mælk. Indtil 2 timer før mødetid i klinikken, må barnet drikke vand og klart saftevand.

Bedøvelsen foregår ved, at barnet sidder hos mor/far, mens narkoselægen lægger en maske for barnets næse og mund. Der gives først lattergas, som gør barnet afslappet, hvorefter der gives den gas, som barnet falder i søvn af. Mens vi lægger dræn i ørerne på barnet venter forældrene på gangen.

Selve indgrebet tager ca. 5-10 min.

Barnet flyttes efter operationen på opvågningsstuen, hvor forældrene sidder hos barnet mens det vågner. Når personalet på opvågningsstuen vurderer, at barnet er helt vågen og klar, kan I køre hjem, og barnet må drikke og spise som det har lyst.

Efter indlæggelses af dræn i trommehinden, anbefaler vi, at I beskytter ørerne med vandskyende vat ved besøg i svømmehal.

Ved almindelig hårvask er der sjældent problemer og derfor ikke behov for beskyttelse af øret.

Når barnet har fået dræn i ørerne, skal ørerne kontrolleres her i klinikken med jævne mellemrum – indtil drænene er faldet ud og trommehinden helet.

 

 

Lukke hul på trommehinden

Ved hørenedsættelser skelner man mellem høretab forårsaget af sygdomme i trommehinden eller mellemøret, der forårsager lydledningshøretab, og sygdomme i det indre øre.

Lydledningshøretab er typisk forårsaget at et hul på trommehinden, væske på mellemøret (se ovenfor) eller brud på knoglekæden der overfører lyden fra trommehinden til det indre øre efter infektioner, kraftige hovedtraumer eller kolesteatom (beneder).

Indre øre-sygdomme der giver hørenedsættelse er typisk støjskader, menieres sygdom, arvelige hørenedsættelse, aldersbetingede hørenedsættelse og godartet knude på hørenerven. Disse hørenedsættelser behandles typisk med høreapparater.

Lydledningshøretab kan i mange tilfælde genoprettes ved en operation. Ved hul på trommehinden tilbydes typisk en operation hvor man vil tilstræbe at lukke hullet. I de fleste tilfælde gøres dette i fuld bedøvelse. I sjældne tilfælde kan operationen tilbydes i lokal bedøvelse.

Et hul på trommehinden kan ud over hørenedsættelsen være årsag til gentagne infektioner og flåd. Især når der under badning kommer vand ind i mellemøret. Langvarige eller gentagne infektioner kan beskadige de små knogler i mellemøret der leder lyden fra trommehinden ind til det indre øre. Langvarige mellemøreproblemer kan medføre dannelsen af beneder også kaldet Kolesteatom. Det er hudskæl der hober sig op omkring et hul på trommehinden eller i en lomme i trommehinden der dannes ved langvarigt undertryk i mellemøret. Benederen kan så langsomt ødelægge det knoglevæv, det kommer i kontakt med.

Det er vigtig at du ikke har haft infektion og flåd fra øret i lang tid og mindst 3 måneder inden en eventuel operation. Hvorvidt operationen udmønter sig i det ønskede resultat er afhængig af at der ikke er infektion i øret på operationstidspunktet.

Når hullet på trommeinden lukkes bruges dit eget væv. Ofte anvendes en muskelhinde over øret som ny trommehinde.

Indgrebet foregår i fuld narkose. Vi har tilknyttet en speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge), som kommer ca. 1 gang om ugen.

Før bedøvelse skal du/ barnet FASTE 6 timer uden mad og mælk. Indtil 2 timer før mødetid i klinikken, må du/ barnet drikke vand og klart saftevand.

Narkoselægen lægger en maske for din/ barnets næse og mund. Der gives først lattergas, som gør dig/barnet afslappet, hvorefter der gives den gas, som du/barnet falder i søvn af.

Selve indgrebet tager ca. 45 min.