Indlæggelse af dræn i trommehinden

Indlæggelse af dræn i trommehinden

Ved vedvarende problemer med væske i mellemøret – enten på det ene eller begge ører – kan ørelægen beslutte, at det er bedst at lægge dræn i øret/ørerne.

Skal dit barn have dræn i ørerne, skal det i fuld narkose. Vi har tilknyttet en speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge), som kommer ca. 1 gang om ugen, hvor vi bedøver de børn, som skal have dræn i ørerne.

Før bedøvelse skal barnet FASTE 6 timer med mad og mælk. Indtil 2 timer før mødetid i klinikken, må barnet drikke vand, saft og juice.

Bedøvelsen foregår ved, at barnet sidder hos mor/far, mens narkoselægen lægger en maske for barnets næse og mund. Der gives først lattergas, som gør barnet afslappet, hvorefter der gives den gas, som barnet falder i søvn af. Mens vi lægger dræn i ørerne på barnet, ligger det på vores leje, og forældrene venter udenfor rummet.

Selve indgrebet tager ca. 5-10 min.

Narkoselægen bærer barnet ind i vores opvågningsstue, hvor forældre sidder hos barnet, når det vågner. Når personalet i opvågningsstuen vurderer, at barnet er helt vågen, kan I køre hjem, og barnet må drikke og spise som det har lyst.

Efter indlæggelses af dræn i trommehinden, anbefaler vi, at I beskytter ørerne ved behov for svømmebad. Dette gøres enten med vandskydende vat og en svømmehat eller silikone-ørepropper.

Ved almindelig hårvask er der sjældent problemer.

Når barnet har fået dræn i ørerne, skal ørerne kontrolleres her i klinikken med jævne mellemrum – indtil drænene er faldet ud og trommehinden helet.