Operationer i næsen

Operation af næseskillevæggen

Næseskillevæggen består af brusk og kan være skæv af medfødte årsager eller fordi den har været udsat for slag eller stød.

En skæv næseskillevæg kan give nedsat vejrtrækning gennem næsen. Forud for en eventuel operation er det vigtig at man først har afprøvet medicinsk behandling – binyrebarkhomon næsespray.

En operation vil foregå i fuld bedøvelse. Vi har tilknyttet en speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge), som kommer ca. 1 gang om ugen.

Før bedøvelse skal du FASTE 6 timer uden mad og mælk. Indtil 2 timer før mødetid i klinikken, må du drikke vand og klart saftevand.

Narkoselægen lægger en maske for din næse og mund. Der gives først lattergas, som gør dig afslappet, hvorefter der gives den gas, som du falder i søvn af.

Operationen foregår gennem næsen og du får ingen synlige ar og formålet med operationen er at gøre din næseskillevæg mindre skæv end den var før og således forbedre vejrtrækningen gennem næsen. Ved samme operation kan man også vælge at reducere dine næsemuslinger, såfremt dette er aftalt inden. Næsemuslingerne har ligeledes betydning for vejrtrækning gennem næsen.

Når operationen er slut lægges komprimeret vat, såkaldte tamponader, i begge næsebor.  Såfremt dette sker skal tamponaderne igen fjernes på 1-2 dagen efter operationen. Du kan forvente gener fra næsen som hyppig skorpedannelse og perioder med tæthed i op til 2-3mdr efter operationen. Hvis der er gener fra næsen herefter eller du ikke er tilfreds med resultatet skal du kontakte klinikken.

Efter operationen og når eventuelle tamponader er fjernet vil vi typisk bede dig om at skylle næsen med saltvand i 2-3 uger og mindste 2 gange dagligt. Du kan finde opskriften til blandingen og råd her.

Komplikationer til næseskillevægsoperationen er at der kan forekomme blødning og infektion. Det er normalt, at der kort efter operationen kommer en smule blod fra næsen, dette er ufarligt. Hvis næsen få dage efter operationen igen bliver meget øm eller rød skal infektion mistænkes og du skal kontakte klinikken.

Skulle der efter hjemkomst komme kraftig næseblødning eller blodig opkast, kontaktes klinikken straks – og efter klinikkens åbningstid kontaktes ørelægen på det medgivne telefonnummer, eller Lægevagten/ Skadestuen.

Selve indgrebet tager ca. 45 min.

 

Reduktion af næsemuslinger

Næsemuslingerne er små knoglefremspring inde i næsen. De kan have betydning for luftpassagen gennem næsen.

Forud for en eventuel operation er det vigtig at man først har afprøvet medicinsk behandling – binyrebarkhomon næsespray.

En operation vil foregå i fuld bedøvelse. Vi har tilknyttet en speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge), som kommer ca. 1 gang om ugen.

Før bedøvelse skal du FASTE 6 timer uden mad og mælk. Indtil 2 timer før mødetid i klinikken, må du drikke vand og klart saftevand.

Narkoselægen lægger en maske for din næse og mund. Der gives først lattergas, som gør dig afslappet, hvorefter der gives den gas, som du falder i søvn af.

Operationen foregår gennem næsen og du får ingen synlige ar. Reduktionen af næsemuslingerne kan foregå både med en såkaldt el-koagulator hvor slimhinden reduceres når den “brændes” og kirurgisk. Hvilken type operation du skal have foretaget har du aftalt med lægen inden indgrebet. Formålet med operationen er at gøre dine næsemuslinger mindre  og således forbedre vejrtrækningen gennem næsen.

Afhængig af hvilken type operation og om der har været blødning lægges komprimeret vat, såkaldte tamponader, i begge næsebor.  Såfremt dette sker skal tamponaderne igen fjernes på 1-2 dagen efter operationen. Du kan forvente gener fra næsen som hyppig skorpedannelse og perioder med tæthed i op til 2-3mdr efter operationen. Hvis der er gener fra næsen herefter eller du ikke er tilfreds med resultatet skal du kontakte klinikken.

Efter operationen og når eventuelle tamponader er fjernet vil vi typisk bede dig om at skylle næsen med saltvand i 2-3 uger og mindst 2 gange dagligt. Du kan finde opskriften til blandingen og råd her.

Komplikationer til næseskillevægsoperationen er at der kan forekomme blødning. Det er normalt, at der kort efter operationen kommer en smule blod fra næsen, dette er ufarligt.

Skulle der efter hjemkomst komme kraftig næseblødning eller blodig opkast, kontaktes klinikken straks – og efter klinikkens åbningstid kontaktes ørelægen på det medgivne telefonnummer, eller Lægevagten/ Skadestuen.

Selve indgrebet tager ca. 15-20 min.

 

Fjernelse af næsepolypper

Næsepolypper er udposninger som opstår slimhinden i bihulerne og vokser ud i næsehulen. Årsagen er vedvarende betændelse eller irritation af slimhinden. Næsepolypper ses hyppigt i forbindelse med allergi.  Sygdommen er overordentlig hyppig og hvert år rammes 1 ud af 1.000 danskere.

I meget sjældne tilfælde er polypperne ondartede, og man skal derfor være opmærksom på blødning og smerter.

Almindelige symptomer er tæthed af næsen og klar, vandig sekretion fra næsen. Hvis næsen stopper helt, kan det være lidt vanskeligt at få effekt af binyrebarkhormon næsespray og saltvandsskylning. I disse tilfælde vil lægen tilbyde en operation med henblik på at næsepolypperne delvis fjernes, så binyrebarken i næsesprayen igen kan virke.

Indgebet foregår oftest i lokal bedøvelse, hvor næsen bedøves af vat væddet med bedøvelse. Kun sjældent vil indgrebet foregå i fuld bedøvelse og med hjælp af en speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge).

Men hvis der med lægen er aftalt et indgreb i fuld bedøvelse skal du FASTE 6 timer uden mad og mælk. Indtil 2 timer før mødetid i klinikken, må du drikke vand og klart saftevand.

Narkoselægen vil inden den fulde bedøvelse lægge en maske for din næse og mund. Der gives først lattergas, som gør dig afslappet, hvorefter der gives den gas, som du falder i søvn af.

Operationen foregår gennem næsen og du får ingen synlige ar. Komplikationer til at få fjernet næsepolypper både i lokal og fuld bedøvelse er at der kan forekomme blødning. Det er normalt, at der kort efter operationen kommer en smule blod fra næsen, dette er ufarligt.

Hvis der i forbindelse med indgrebet er kraftig blødning lægger lægen komprimeret vat, såkaldte tamponader, i begge næsebor.

Efter operationen og når eventuelle tamponader er fjernet vil vi typisk bede dig om at skylle næsen med saltvand i 2-3 uger og mindst 2 gange dagligt. Du kan finde opskriften til blandingen og råd her.

Skulle der efter hjemkomst komme kraftig næseblødning eller blodig opkast, kontaktes klinikken straks – og efter klinikkens åbningstid kontaktes Lægevagten/ Skadestuen.